• Với sứ mệnh và ước mơ ngành cà phê Việt Nam bền vững, cuộc sống của nông hộ ấm no, của mình và gia đình ấm no, hơn 6 năm hành trình trên con đường chuẩn hóa kiến thức và đóng góp giá trị cộng động cà phê qua con đường giáo dục và kiểm định
 • Green Hòa, Q grader và là hiệu trưởng của học viện cà phê Stone Village là đơn vị đại diện Viện Chất lượng Cà phê (CQI) và Hiệp hội cà phê thế giới (SCA) tại Việt Nam MỤC TIÊU:
 • Với tư cách là một nhân viên Kiểm soát chất lượng & nguồn xanh, tôi muốn nhận được càng nhiều sản phẩm chất lượng cao càng tốt. Tôi đã sẵn sàng để đạt được những thành tựu mới trong ngành cà phê.

GIÁO DỤC:

 • Đại học Kế toán
 • Viện chất lượng cà phê
 • Hiệp hội cà phê đặc sản
 • Alliance For Coffee Excellence và Cup of Excellence

KINH NGHIỆM:

 • Đơn vị tổ chức: Hội thi Arabica Cầu Đất, Chuồng trại nông dân Cầu Đất Farm.
 • Jugde:
 • Giải vô địch quốc tế về rang xay cà phê quốc tế, 2018 & 2019
 • Cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2019 & 2020
 • Quest Coffee – Cuộc thi nấu bia 2019
 • Green Coffee Manager
 • Cà phê R & D

CHỨNG NHẬN:

 • Thẩm phán quốc tế – COE
 • Huấn luyện viên SCA được ủy quyền – Hiệp hội cà phê đặc sản
 • Học sinh lớp Q – Viện Chất lượng Cà phê

Bản quyền: