Tài trợ quyên góp

STONEVILLAGE LAB Coffee book là dự án của Stone Village Lab Chúng tôi đại diện Viện Chất lượng Cà phê (CQI) và Hiệp hội cà thế giới (SCA) tại Việt Nam.

Một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động quốc tế nhằm cải thiện chất lượng cà phê và cuộc sốngcủa những người sản xuất cà phê.CQI cung cấp các giải pháp tùy chỉnh để tạo điều kiện cho các kết nối thị trường xây dựng chuỗi cung ứng lành mạnh hơn và cộng đồng cà phê phát triển

Coffee Quality Institute (CQI) Viện chất lượng cà phê Thế giới là gì?

CQI tập hợp các bên liên quan đa dạng lại với nhau để giải quyết các thách thức địa phương

STONEVILLAGE LAB

STONEVILLAGE LAB thực hiện những việc trên đều cần nguồn lực để làm tốt và mang giá trị đến với cộng đồng qua các việc:

  1.  Kiểm định cà phê với nông hộ
  2. giáo dục và sản xuất các ấn phẩm trong ngành cà phê
  3. xây dựng bộ tiêu chuẩn và sáng tạo về Fine Robusta Việt Nam cho cộng đồng.

Và rất may mắn khi StoneVillage Lab có được sự hỗ trợ từ bạn để thực hiện công việc ngoài kinh doanh về dịch vụ chất lượng và giáo dục, chúng tôi luôn chú trọng việc việc những việc tác động xã hội cho nơi, người khó khăn cần sự giúp đỡ hơn !

Công việc kinh doanh có lợi nhuận và không lợi nhuận

Ngoài những việc Stonevillage Lab kinh doanh duy trì như các bạn đã biết, chúng tôi tiên phong sáng tạo những sản phẩm, tài liệu, sách về cà phê Việt Nam, Fine Robusta Việt Nam nhằm phục vụ cộng đồng

Điểm mạnh của SVLAB là nền tảng đại diện Viện Chất lượng Cà phê (CQI) và Hiệp hội cà thế giới (SCA) tại Việt Nam.

Chúng tôi cần sự hỗ trợ bằng việc đặt sách hoặc tài trợ để duy trì vận hành việc làm sáng tạo này.

khoản quyên góp được từ bạn thực sự quan trọng qua các mục đích chính sau đây:

  1. Đầu tư làm việc với đối tác viết sách và viết sách
  2. Thực hiện các dự án chuẩn hóa tài liệu, chương trình Fine Robusta dành cho người Việt Nam
  3. Tài trợ kiểm định mẫu cà phê hằng năm cho bà con người sản xuất muốn kiểm tra chất lượng cà phê

Bằng cách đóng góp, hoặc thông qua việc mua sách được phát triển bởi stonevillage và alpha book, bạn đã giúp ích rất nhiều cho hoạt động của tủ sách cà phê Việt Nam!

Xin vui lòng chuyển khoản đến số tài khoản của Green Hòa.

  • Số TK: 01851679001
  • Ngân hàng: TIEN PHONG BANK CN HCM
  • Người nhận: NGUYEN VAN HOA
  • Số tiền:  Chúng tôi ghi nhận sự đóng góp của bạn – tùy vào khả năng của bạn  Chúng tôi trân trọng ghi nhận từ bạn !!

Bạn nên để lại lời nhắn Email hoặc SĐT để tủ sách cà phê Việt Nam xin cảm ơn