Hiển thị 1–12 của 87 kết quả


Xác minh sự phát triển của mẻ rang

bằng cách sử dụng khúc xạ kế Tiềm năng khai thác cà phê phụ thuộc vào sự phát triển của quá trình rang. Sự phát triển của mẻ rang không đầy đủ sẽ hạn chế khả năng hòa tan của hạt và do đó việc chiết xuất của nó bị hạn chế. Ví dụ: giả sử bạn rang hai mẻ cà phê có cùng màu sắc và lấy một vài tách cà phê Espresso từ mỗi mẻ bằng cách sử dụng các đầu vào giống hệt nhau (nhiệt độ, thời gian, trọng lượng xay, trọng lượng 1 tách, v.v.). Nếu mẻ A luôn cho ra chiết xuất gần 19,0% và mẻ B trung bình là 16,5%, thì mẻ A chắc chắn phát triển hơn mẻ B. Trong trường hợp này, một máy đo khúc xạ cung cấp sự xác minh khách quan về sự phát triển rang.


Xác minh sự phát triển của mẻ rang

bằng cách sử dụng khúc xạ kế Tiềm năng khai thác cà phê phụ thuộc vào sự phát triển của quá trình rang. Sự phát triển của mẻ rang không đầy đủ sẽ hạn chế khả năng hòa tan của hạt và do đó việc chiết xuất của nó bị hạn chế. Ví dụ: giả sử bạn rang hai mẻ cà phê có cùng màu sắc và lấy một vài tách cà phê Espresso từ mỗi mẻ bằng cách sử dụng các đầu vào giống hệt nhau (nhiệt độ, thời gian, trọng lượng xay, trọng lượng 1 tách, v.v.). Nếu mẻ A luôn cho ra chiết xuất gần 19,0% và mẻ B trung bình là 16,5%, thì mẻ A chắc chắn phát triển hơn mẻ B. Trong trường hợp này, một máy đo khúc xạ cung cấp sự xác minh khách quan về sự phát triển rang.


Truyền nhiệt và độ ẩm

Cả độ ẩm trong môi trường rang và độ ẩm trong hạt đều ảnh hưởng đến việc truyền nhiệt trong quá trình rang. Sau khoảng thời gian từ 1 đến 3 phút, độ ẩm môi trường trong trống rang làm tăng hiệu quả truyền nhiệt và hạt cà phê mất hơi nước nhanh hơn.Độ ẩm trong hạt có ảnh hưởng phức tạp hơn đối với việc rang. Độ ẩm lớn hơn (10% – 12%) có ba ảnh hưởng chính đối với việc truyền nhiệt trong quá trình rang hạt cà phê:


Việc nếm thử ngẫu nhiên chịu áp lực rất cao

Các bước để thử cà phê (tôi đề xuất bạn đọc tiêu chuẩn của SCA và CQI bổ trợ) Sau đây là một phiên bản hiệu quả của quy trình thử nếm tiêu chuẩn. Bạn có thể muốn thay đổi một số chi tiết, nhưng, bất kể phương pháp chính xác của bạn là gì, hãy xử lý mọi mẫu giống nhau.


Việc nếm thử ngẫu nhiên chịu áp lực rất cao

Các bước để thử cà phê (tôi đề xuất bạn đọc tiêu chuẩn của SCA và CQI bổ trợ) Sau đây là một phiên bản hiệu quả của quy trình thử nếm tiêu chuẩn. Bạn có thể muốn thay đổi một số chi tiết, nhưng, bất kể phương pháp chính xác của bạn là gì, hãy xử lý mọi mẫu giống nhau.


Sản phẩm của chúng tôi


Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Voiconbookcoffee
trải nghiệm chất lượng sách

Review Sach
Review Sach1
Review Sach2
Review Sach
Review Sach1
Review Sach2


Hòa Green Bean

Bắt đầu cái duyên với cà phê từ công việc giữ xe ở tiệm cà phê Shin, tập sự ở Cầu Đất Farm, The Coffee House. Nhờ sự nỗ lực làm việc, học tập từ năm 2014 đến nay anh đã trở thành giảng viên ủy quyền từ SCA,Q grader, và là nhà sáng lập đại diện tại Việt Nam – Viện Chất lượng Cà phê CQI, SCA Campus. Anh đã cùng người nông dân mang cà phê fine robusta Việt Nam đến Mỹ, Nhật, Ý. Ngoài ra anh còn sáng chế về Phin Việt cà phê được đăng kí tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ.


Hòa Green Bean

Bắt đầu cái duyên với cà phê từ công việc giữ xe ở tiệm cà phê Shin, tập sự ở Cầu Đất Farm, The Coffee House. Nhờ sự nỗ lực làm việc, học tập từ năm 2014 đến nay anh đã trở thành giảng viên ủy quyền từ SCA,Q grader, và là nhà sáng lập đại diện tại Việt Nam – Viện Chất lượng Cà phê CQI, SCA Campus. Anh đã cùng người nông dân mang cà phê fine robusta Việt Nam đến Mỹ, Nhật, Ý. Ngoài ra anh còn sáng chế về Phin Việt cà phê được đăng kí tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ.


Có nguồn gốc bền vững

Và nay anh muốn chia sẻ tri thức qua cuốn sách này nhằm hướng tới một dự án quỹ học bổng và thư viện sách cà phê ở Đại Học Tây Nguyên, Viện giống Tây Nguyên. Anh sẵn sàng tư vấn về cà phê để cùng thực hiện ước mơ xây dựng học viện cà phê tại vùng trồng Việt Nam.

Fine Robusta Hub - Nhịp cầu Fine Robusta

48 – Café Daklao Support – 2021/2022

Liên hệ: 0966.005.189

Fine Robusta Hub - Nhịp cầu Fine Robusta

Aeroco Farm – 2021/2022

Liên hệ: 0966.005.189

Roaster Village - Làng nghệ nhân rang

All Day coffee

Liên hệ: 0966.005.189

Roaster Village - Làng nghệ nhân rang

ARABICA

Liên hệ: 0966.005.189

Roaster Village - Làng nghệ nhân rang

Cà phê bản địa

Liên hệ: 0966.005.189

Roaster Village - Làng nghệ nhân rang

Cà phê rang từ các nghệ nhân

Liên hệ: 0966.005.189

Roaster Village - Làng nghệ nhân rang

Cà phê rang từ các nghệ nhân

Liên hệ: 0966.005.189