LÀ VIỆT COFFEE X VOI CON BOOKS

ĐÀ LẠT EVENT

  • Thưởng thức cà phê mùa mới
  • Trải nghiệm đọc sách từ thư viện sách cà phê Việt Nam
  • Thời gian bắt đầu: 9:30 – 13:00, ngày 31/03/2023
  • Địa điểm: Là Việt Experience Space 200 Nguyễn Công Trứ, Đà Lạt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *